Çorlu Yüzüncü Yıl Rotary Kulübü

2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

 

Düzenleyen:

Çorlu Yüzüncü Yıl Rotary Kulübü

 

Yarışma Adı:

Çorlu Yüzüncü Yıl Rotary Kulübü 2. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

 

Yarışma Konusu:

Yaşamın Zorluğunda Çocuklar

 

Yarışmanın Amacı:

Dünyada tüm çocuklar yeterince şanslı olamıyor. Çocukluklarını yaşayamıyorlar. Kimisi savaş içimde büyüyor, çalışmak zorunda kalıyor, açlık çekiyor, sağlık sorunları yaşıyor. Uygun bir ortamda yaşayamıyor ve yeterli eğitimi alamıyor. Dünyada bölgelere göre sorunlar farklılıklar gösteriyor. Amacımız; Dünyada her konuda Çocukların yaşadığı zorlukları ve sıkıntıları yeniden hatırlatmak ve Çocukların yaşamını daha da güzelleştirmek için neler yapılabileceğinin düşünülmesini sağlamak.

 

Katılım Koşulları:

·         Yarışmaya katılım ücretsizdir.

·         Fotoğrafların yollanması www.rotaphoto.org   sayfasından yapılacaktır.

·         Bu yarışmaya daha önce ödül almış fotoğraflar da gönderilebilir. Bu konuda bir kısıtlama yoktur.

·         Her bir katılımcı en fazla 4 (dört) fotoğraf ile katılabilir.

·         Fotoğraflar, Siyah-Beyaz, Renkli veya karışık olabilir.

·         Fotoğraflarda her türlü teknik serbesttir.

·         Gönderilen fotoğraflar frame'siz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcıya ilişkin isim, imza, logo ve tarih gibi bilgiler bulunmamalıdır.

·     Çorlu 100. Yıl Rotary Kulübü üyeleri, Jüri Üyeleri ve TFSF temsilcisi ile 1. dereceden akrabaları yarışmaya katılamaz.

·       Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Çorlu Yüzüncü Yıl Rotary Kulübü sorumlu olmayacaktır.

·         Yarışma sonunda şartnameye uymayan eserlerin tespiti halinde katılımcı hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.

·       Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, eser kendisine ait olmadığı halde kendininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan katılımcılara kural ihlali işlemi uygulanır.

·     Kural ihlali yaptığı tespit edilen katılımcıların ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. İptal edilen ödülün yeri boş bırakılır. Bu durum FIAP?a da bildirilir. Ödül verilmişse katılımcının ödülü iade etmesi gerekir.

·   Kural ihlali yapan kişilerin TFSF onaylı yarışmalara katılımı, TFSF Yarışma İlkeleri gereğince 1 (bir) yıl süre ile kısıtlanır. Daha önce kural ihlali cezası almış olan katılımcıların ikinci defa kural ihlali yapması durumunda TFSF onaylı yarışmalara katılımı, süresiz olarak kısıtlanır.

·    Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle TFSF tarafından verilmiş kısıtlılık kararı devam eden veya FIAP kırmızı listesinde yer alan katılımcılar bu yarışmaya katılamazlar.

·         Çorlu Yüzüncü Yıl Rotary Kulübü, gerekli gördüğü durumlarda katılımcıdan fotoğrafların orijinal dosyalarını isteyebilir.

·    FIAP patronajlı bir yarışmaya katılmakla yarışmacı, FIAP üyesi olsun veya olmasın, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; FIAP elindeki bütün imkânları ve teknikleri kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik FIAP ile işbirliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı gerekçesi ile FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Yarışmaya gönderilen fotoğrafların EXIF verilerinin muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış olarak tutulması tavsiye edilmektedir.

·       Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da anlaşılamayan durumlarda, Çorlu Yüzüncü Yıl Rotary Kulübü ve TFSF YK?nin kararları ile TFSF U/UA Yarışma Düzenleme Standartları Yönergesi geçerli olacaktır.

·         Değerlendirme sonunda ödül, mansiyon, sergileme ve satın alma dışında kalan eserler TFSF temsilcisi gözetiminde sistemden silinecektir.

·        Ödül almış ve sergilemeye değer bulunmuş eserlerin yer aldığı bir sayısal (pdf) albüm 30 Nisan 2016?dan sonra www.rotaphoto.org web adresinden indirilmeye hazır olacaktır.

·        Ayrıca yarışmada ödül alan eserler www.tfsf.org.tr web sitesinde yayınlanacak ve TFSF yayını olan Almanak 2016?da kurumumuza ait sayfalarda yer alacaktır.

·     Yarışmaya sadece www.rotaphoto.org adresinden yüklenilen eserler kabul edilecektir. Fotoğrafçı yarışmaya katılacağı fotoğrafları tek seferde yüklemelidir. Farklı zamanlarda yükleme yapamaz. Farklı zamanlarda yükleme yaparsa ilk yüklediği fotoğraflar kabul edilir, diğer fotoğraflar yarışmaya katılamaz. Baskı, CD/DVD veya e-mail ile katılım kabul edilmeyecektir.

·     Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar JPEG formatında, (en yüksek sıkıştırılmamış kalite) 300 dpi çözünürlükte büyük boy baskıya elverecek şekilde, kısa kenar 2000 pikselden küçük ve 6 Mb'tan büyük olmayacak boyutta internet adresine yüklenecektir.

·     Fotoğrafa katılımcı tarafından bir ad konacaktır. Bu adlandırma katılımcının ad(lar)ı ve soyadının ilk harfleri ile başlayacak ardı sıra fotoğrafa konulan ad eklenecektir. Örneğin, Öncü İsmail Şahin isimli kullanıcı, fotoğraflarına sırasıyla ''Yansız'' ve ''Rainbow'' adını koymuşsa fotoğraflarının adları: ''OIS-Yansiz'', ''OIS-Rainbow'' olacaktır?

·     Gönderilen fotoğraflar hangi adda yüklenirse yüklensin, fotoğraflara yeni bir kod numarası verilecek ve bu numaralar ile Jüri değerlendirmesine girecektir. Jüri hiçbir şekilde eserin adını veya katılımcının ismini göremez.

·      Her bir jüri üyesi eserleri teknik, öyküsel ve felsefik olarak inceledikten sonra bir puan verecektir. Yarışma sonuçları alınacak toplam puana göre belirlenecektir.

·   İnternet üzerinden yarışmaya gönderilen fotoğraflarda sistemden veya kullanıcıdan kaynaklı hatalar oluşması halinde info@rotaphoto.org adresinden iletişime geçilerek bilgi verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecektir. Bu e-mail adresi sadece fotoğraf yükleme problemiyle ilgili kullanılabilecektir; bu mail adresine fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılmış olunması anlamında değerlendirilmez ve katılım kesinlikle kabul edilmez.

·         Nakit ödüller, yarışma sonuçları açıklandıktan sonra, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına Çorlu 100. Yıl Rotary Kulübü tarafından gönderilecektir. Hak sahibinin hesap numarasını bildirmemesi durumunda ödül bedeli, Sonuç Bildirim Tarihi?nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb herhangi bir talebi olamaz.

·   Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için TFSF sorumlu olmayacaktır.

 

 

Ödüller:

·         FIAP Altın Madalya + 500 USD

·         FIAP Gümüş Madalya + 300 USD

·         FIAP Bronz Madalya + 200 USD

·         FIAP Mansiyon (6 adet)

·         Sergileme (En fazla 25 adet)

·    FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü (Toplamda en fazla kabul (sergileme + ödül) alan fotoğrafçıya verilecektir.)

 

Yarışma Takvimi:

 

  • Son gönderim tarihi                                 : 08 Nisan 2016 Cuma günü saat 23.00 (TSI)
  • Jürinin toplanması                                   : 18 Nisan 2016
  • Sonuçların açıklanması                           : 22 Nisan 2016
  • Sergileme ve Ödül Töreni Tarihi             : 30 Nisan 2016

 

 

Yarışma sonuçları, www.rotaphoto.org ve www.tfsf.org.tr adresinden 22 Nisan 2016 tarihinde duyurulacak; ayrıca tüm katılımcıların e-posta adreslerine bildirilecektir.

 

Jüri Üyeleri (ada göre abecesel sırada):

Burak ŞENBAK                     EFIAP/b, GPU Hermes, non SSS, İFSAK, TR

Can Murat GÖKSU               Çorlu 100.Yıl Rotary Kulübü Üyesi, TR

Emre İKİZLER                       Öğretim Üyesi, TR

Güler ERTAN                         Öğretim Üyesi, TR

İbrahim ZAMAN                     Fotoğraf sanatçısı, TR

Oktay ÇOLAK                        Öğretim Üyesi, TR

Serkan TURAÇ                      EFIAP/b, GPU Hermes, non SSS, İFSAK, TR

Jüri, en az 3 (üç) üye ile toplanacaktır.

 

TFSF Temsilcisi: Kemal ERGİN

 

Salon Başkanı: Ayşegül BABADAĞI

E-posta: ayssegul@gmail.com

GSM: +90532 504 55 33

Adres: Babadağı Emek Meşrubat. Türkgücü Mah.

Yılmaz Alparslan Cad. Gıda Sitesi E Blok No:34-35

59850 Çorlu/Tekirdağ - TURKEY

 

Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) / Photographic Arts Federation of Turkey (PAFT) tarafından TFSF/PAFT 2016-016 ve Fédération Internationale de l'Art Photographique / The International Federation of Photographic Art (FIAP) tarafından FIAP 2016-XXX ile onaylanmıştır.

Yarışma sürecinde ve salonda TFSF temsilcisi bulunacaktır.

 

 

(TFSF/PAFT 2016-016)

 
 

(FIAP 2016-210)